COLOFON

Gegevens volgens § 5 TMG:
XLC is een handelsmerk van Accell Nederland B.V.
Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen
Nederland

Handelsregister: 01082289
Registratie-instelling: Kamer van Koophandel Nederland

Vertegenwoordigd door de Managing Director:
E.W. Vlugt

Contact:
Telefon: +49 9721 6501-0
E-Mail: info@xlc-parts.com

Omzetbelasting
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 van de Duitse wet op de omzetbelasting: NL807449635B01

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U kunt ons e-mailadres vinden in het bovenstaande colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een consumentenorganisatie.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs. 1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om de doorgestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke overtredingen op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Wij zullen dergelijke links onmiddellijk verwijderen zodra wij op de hoogte zijn van eventuele schendingen van de wet.

Auteursrecht
De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele schendingen van de wet, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.