Právní oznámení.

Informace podle § 5 TMG (German Telemedia Act):

Accell Bike Parts GmbH

Max-Planck-Str. 8

97526 Sennfeld

Německo

 

Obchodní registr: HRB 5976

Registrační soud: Schweinfurt District Court

Zastoupená generálními řediteli:

Pippa Wibberley, Anthonie Anbeek

Kontakt

Tel. číslo: 49 (9721)6501-0

E-mail: info@xlc-parts.com

DIČ

DIČ podle § 27a německého zákona o DPH: DE273150437

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Naši e-mailovou adresu najdete v horní části tohoto právního oznámení.

Nejsme připraveni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před rozhodčí spotřebitelskou radou.

Odpovědnost za obsah

Podle čl. 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (German Telemedia Act) odpovídáme jako poskytovatel služeb za náš vlastní obsah na této webové stránce v souladu s obecnými právními předpisy. Podle ustanovení § 8 až 10 německého zákona o telemédiích (German Telemedia Act) nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti svědčící o nezákonné činnosti.

Zákonné povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy zůstávají nedotčeny. Jakákoli odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozvíme. V případě, že se o takovém porušení zákona dozvíme, veškerý problematický obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za jejich obsah jsou vždy zodpovědní příslušní poskytovatelé nebo provozovatelé odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušování právních předpisů v době vytvoření odkazů. V době vytvoření odkazů nebyl nalezen žádný ilegální obsah.

Neustálé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních náznaků porušení právních předpisů přiměřené. V případě, že se o takovém porušení zákona dozvíme, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému zákonu o autorských právech. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec zákona o autorských právech vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto webových stránek nebyl vytvořen provozovatelem, musí být respektována autorská práva třetích stran. Jako takový byl označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o jakémkoli porušení autorských práv, žádáme Vás, abyste nám poskytli odpovídající informace. Pokud se o takovém porušení právních předpisů dozvíme, takový obsah okamžitě odstraníme.